Popular tips

Hva skjedde i middelalderen i Norge?

Hva skjedde i middelalderen i Norge?

Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av føydalsamfunn og økt makt til kirke, konger og fyrster. På midten av 1300-tallet kom svartedauden, den første av mange pestepidemier, til Europa, og befolkningen ble kraftig redusert.

Hva er middelalderen?

På midten av 1400-tallet var det en utbredt oppfatning at historien var kommet ut av den mørke tid og inn i den moderne tid. Derfor beskrev man tiden mellom sin egen tid og antikken som den «tiden i mellom», derav «middelalderen».

Når var tidlig middelalder i Norge?

Middelalderen i Norge regnes fra 1030 til 1537. Denne perioden blir igjen inndelt i tidlig middelalder, høymiddelalder og seinmiddelalder.

Hva kjennetegner tidlig middelalder i Norge?

Tidlig middelalder i Norge regnes vanligvis som perioden fra 1066 til 1130. Dette utvider perioden for tidlig middelalder i Norge med omtrent 300 år, fra 750 til 1130. Denne tiden var preget av intern fred og sterk økonomisk vekst. Mye på grunn av en styrket kirke og kongemakt, og innføringen av et stabilt rettssystem.

hva var middelalderen?

middelalderen 1 Periodisering. Ostrogoterne var blant stammene som etablerte nye riker i de områdene der Romerriket hadde vært. Kong… 2 Tidlig middelalder. Det frankiske riket ble etablert som et nytt vesteuropeisk imperium etter Romerrikets fall. Kartet… 3 Høymiddelalderen. Høymiddelalderen kjennetegnes vanligvis som en periode med vekst, både demografisk og økonomisk. More

hva var ostrogoterne i tidlig middelalder?

Les egne artikler om Norge i tidlig middelalder, Norge i høymiddelalderen og Norge i senmiddelalderen. Ostrogoterne var blant stammene som etablerte nye riker i de områdene der Romerriket hadde vært. Kong Theoderik den store s mausoleum i Ravenna er det eneste bevarte eksemplet på ostrogotisk arkitektur.

hva var middelalderens sivilisasjon?

På mange måter kan man si at middelalderens sivilisasjon, politikk, økonomi og kultur vokste på ruinene av Romerriket. Under folkevandringstiden etablerte blant annet vestgoterne, østgoterne og frankerne sine riker i den tidligere vestlige delen av Romerriket, som langt på vei hadde vært kraftig fragmentert.