Other

Wat wordt gedekt door familiale verzekering?

Wat wordt gedekt door familiale verzekering?

Een familiale verzekering vergoedt schade die u, iemand uit uw gezin of uw huisdier toebrengt aan derden (elke persoon die geen deel uitmaakt van uw gezin). Volgens het Burgerlijk Wetboek bent u als burger verplicht om slachtoffers te vergoeden in geval van lichamelijke en/of materiële schade.

Wat dekt een familiale verzekering AXA?

Dekt jou en jouw gezin (ook je huisdieren) voor schade die jullie onopzettelijk veroorzaken aan anderen. Je krijgt een financiële vergoeding als je een lichamelijk letsel oploopt door een ongeval in je privéleven (afhankelijk van de gekozen dekkingen: medische kosten, tijdelijke of blijvende invaliditeit, overlijden).

Hoeveel bedraagt familiale verzekering?

Meestal schommelt dit bedrag tussen de 200 en 250 euro. Bijvoorbeeld de franchise is vastgesteld op 200 euro. Je zoontje trapt bij het voetballen een raam van de buren in. Het raam moet vervangen worden en de schade bedraagt 2000 euro.

Quel est l’organisateur familial ?

L’organisateur familial Une semaine à la fois est un outil indispensable pour l’organisation de la vie familiale. Pratique et ludique, il vous permet d’impliquer chaque membre de votre famille dans les tâches de la maison. Ensemble, planifiez les repas, notez les rendez-vous et à la fin de la semaine, effacez et recommencez !

Comment s’organiser en famille ?

S’organiser en famille, c’est gagnant ! L’organisateur familial Une semaine à la fois est un outil indispensable pour l’organisation de la vie familiale. Pratique et ludique, il vous permet d’impliquer chaque membre de votre famille dans les tâches de la maison.

Quel est le meilleur outil pour les familles ?

Disponible dans les librairies, de nombreuses grandes surfaces ou en ligne en version vendredi à vendredi ou de dimanche à dimanche, en anglais et en français. Un autre outil pratique et conçu pour les familles est Planiclik.

Comment créer un organigramme familial ?

En d’autres termes, si vous créez un organigramme familial et que vous attribuez toutes les tâches à ceux qui sont en mesure de les accomplir, vous serez bien plus efficace, n’oublierez rien et n’aurez plus besoin de quémander des services. Anne Costisella est diplômée en communication publique à l’Université Laval et maman de deux enfants.