Other

Wat is aftrekbare hypotheekrente eigen woning?

Wat is aftrekbare hypotheekrente eigen woning?

Hypotheekrenteaftrek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt. De rente die je betaalt voor je hypotheek is onder bepaalde voorwaarden maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Welk deel hypotheek aftrekbaar?

De rente over de hypotheek is alleen aftrekbaar voor de koopwoning waarin u als woningeigenaar uw hoofdverblijf heeft. Verlaat u het huis om het te verkopen? Dan mag u de hypotheekrente voor de leegstaande woning maximaal 3 jaar aftrekken.

Is hypotheekadvies aftrekbaar?

De advieskosten die gemaakt worden voor advies voor een hypotheek zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als het hypotheekadvies niet leidt tot een hypotheek, zijn de kosten ook niet aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag voor hypotheekadvies is maximaal 3.630 euro per belastingplichtige.

Is eigenwoningforfait aftrekbaar?

Het bedrag dat u aan hypotheekrente betaalt, mag u aftrekken van uw inkomen bij de opgave van de inkomstenbelasting. U hoeft over dat bedrag geen belasting te betalen. Het eigenwoningforfait wordt juist bij uw inkomen opgeteld. Eigenwoningforfait is een soort inkomen dat u heeft uit uw woning.

Wat is de aftrek van de hypotheekrente in 2020?

In 2020 wordt in de hoogste belastingschijf de aftrek van de hypotheekrente beperkt tot 46%. In 2019 was dat 49%. De tariefsaanpassing geldt niet alleen voor de hypotheekrente. Maar ook voor alle andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning.

Wat is de beperking van de hypotheekrenteaftrek?

Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt door de belastingdienst verwerkt als de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, een bijtelling bij het inkomen nadat alle aftrekposten op het box 1 inkomen zijn verwerkt. U kunt hier berekenen hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is, nu en in de komende jaren.

Hoe lang moet u uw hypotheek aflossen?

Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst. Hebt u een betalingsachterstand? Dan hebt u op de oorspronkelijke lening recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat iedere keer opnieuw in voor het bedrag waarmee u uw hypotheek verhoogt.

Hoe gebruikt u de hypotheek of lening?

U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een (duurdere) eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht. U moet de hypotheek of lening minimaal annuïtair of lineair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost.