Other

Jelaskan apa yang dimaksud dengan bela negara menurut Pasal 30 UUD 1945?

Jelaskan apa yang dimaksud dengan bela negara menurut Pasal 30 UUD 1945?

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri.

Apa yang dimaksud dengan bela negara dan contohnya?

Bola.com, Jakarta – Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, subjek dari konsep bela negara adalah menjadi tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya.

Apa yang dimaksud ancaman menurut UU No 3 Tahun 2002?

Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Siapa prinsip kedaulatan undang-undang?

Antara kepentinga­n prinsip kedaulatan undang-undang adalah untuk memastikan sistem negara ditadbir mengikut undang-undang. Ia bukan sahaja penting kepada pentadbira­n negara, malah kepada semua individu dan ahli masyarakat. Antara ciri-ciri utama dan umum prinsip kedaulatan undang-undang ialah: Pertama, semua undang-undang hendaklah berkesan ke

Prinsip-prinsip kedaulatan undang-undang?

Ringkasnya, Kedaulatan undang-undang mengandungi prinsip-prinsip bahawa semua orang dan institusi tertakluk kepada dan bertanggungjawab kepada undang-undang yang sedang dikuatkuasakan. Ia membawa maksud pentadbiran yang berlandaskan undang-undang; bukan keraaan yang dipelopori oleh pemerintah semata-mata.

Bagi negara, kedaulatan undang-undang merupakan falsafah negara?

Bagi negara, Kedaulatan Undang-Undang merupakan falsafah negara yang disenaraikan di nombor keempat dalam Rukun Negara. Ini menunjukkan kepentingan prinsip ini dalam negara kita. Dalam bahasa ringkas, Kedaulatan undang-undang bermakna bahawa kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang.