Articles

Wat is het wettelijk minimumloon voor werknemers van 16 17 en 18 jaar?

Wat is het wettelijk minimumloon voor werknemers van 16 17 en 18 jaar?

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week
18 jaar € 842,40 € 194,40
17 jaar € 665,50 € 153,60
16 jaar € 581,25 € 134,15
15 jaar € 505,45 € 116,65

Wat is het minimum loon?

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

Wat verdient een 17 jarige in de bouw?

Minimum uurloon per 1 januari 2021

Fulltime werkweek 21 jaar en ouder 17 jaar
36 uur € 10,80 € 4,27
38 uur € 10,24 € 4,05
40 uur € 9,72 € 3,84

Wat is het minimumloon voor jongeren vanaf 1 juli 2019?

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 juli 2019. Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon.

Wat is het minimumloon in Nederland?

Wat is mijn minimumloon? Als je 21 jaar of ouder bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon in Nederland. Dit is een in de Nederlandse wet vastgesteld salaris, dat de werkgever minimaal aan jou moet betalen. De overheid past het minimumloon twee keer per jaar aan: op 1 januari en 1 juli.

Wat is het minimumloon in de EU?

Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Binnen de Europese Unie hebben 21 van de 27 lidstaten een minimumloon. De zes EU-landen die geen minimumloon kennen zijn Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Italië en Cyprus.

Wat is het minimumloon voor jeugd?

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 januari 2020. Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon. Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragennoemen. Leeftijd.