Articles

Wat is beleggen in een fonds?

Wat is beleggen in een fonds?

Beleggingsfondsen brengen verschillende individuele beleggers samen. De beheerder van het fonds dat je kiest, belegt het bedrag dat jij en de andere beleggers samenbrengen in verschillende aandelen, obligaties en eventueel andere activa.

Waarom wil je beleggen?

Met beleggen kunt u op de lange termijn een rendement halen dat hoger is dan met sparen. Beleggen brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook een betere kans op een hoger rendement. Dat wil niet zeggen dat u meteen al uw spaargeld moet overmaken naar een beleggingsrekening.

Hoe beleggen in fondsen?

Van zodra je weet in welk fonds je wil beleggen, kan je er deelbewijzen of aandelen van kopen. Dat kan ofwel via je bankier of financieel tussenpersoon ofwel doe je dat zelf online. In functie van de som die je wenst te investeren, kan je een aantal aandelen kopen van het fonds.

Is beleggen iets voor mij?

Beleggen brengt risico met zich mee. Het kan meer opleveren dan sparen, maar ook minder. Bepaal voor je gaat beleggen met welk doel je gaat beleggen en hoeveel risico je kunt en wilt lopen.

Wat is een fonds zonder kapitaalbescherming?

Iedere ICB is als het ware een bedrijf op zich en heeft als doel om het spaargeld van veel verschillende beleggers in één grote pot samen te brengen. Voor elk fonds zijn er beheerders die het verzamelde spaargeld volgens een vooraf bepaalde strategie en voorwaarden beleggen.

Wat is een fonds met kapitaalbescherming?

Een fonds met kapitaalbescherming verzekert de belegger ervan dat hij op de vervaldag zijn begininleg zal terugkrijgen. Het rendement van deze fondsen is beperkt aangezien de beheerders, om de kapitaalbescherming te kunnen bieden, bij hun beleggingen zo weinig mogelijk risico’s mogen nemen.

Waarom is beleggen interessant?

Als u gaat beleggen, dan kunt u meer invloed uitoefenen op de groei van uw vermogen. En als u zelf belegt, kunt u zelf bepalen hoeveel risico u wilt nemen. Natuurlijk geldt hierbij wel: hoe hoger het rendement dat u nastreeft, hoe meer risico u moet accepteren.

Waarom wel of niet beleggen?

Beleggen kent risico’s en is niet geschikt voor iedereen. Maar voor sommige mensen die nu niet beleggen zou beleggen wel kunnen bijdragen aan duurzaam financieel welzijn. Voor bijvoorbeeld iemand die zelf zijn pensioen moet regelen, is beleggen van (een deel van) het vermogen waarschijnlijk beter dan sparen.

Welke van de volgende beweringen over beleggingsfondsen is juist?

Naast verwacht rendement is er ook een verwacht risico van een beleggingsfonds. Aandelen bieden een hoger verwacht rendement, maar zijn doorgaans risicovoller dan obligaties. De categorie waarin je dus belegt bepaalt mede de hoeveelheid risico die je loopt.

Wat zijn beursgenoteerde fondsen?

Er bestaat een verscheidenheid aan fondsen. Het verschil tussen wel-beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen is dat beursgenoteerde fondsen bij alle brokers, banken en commissionairs kunnen worden gekocht. Fondsen die niet beursgenoteerd zijn daarentegen kunnen uitsluitend bij het fonds zelf worden gekocht.

Waar moet je op letten bij beleggen?

Stappenplan beleggen: waar begin je?

  1. Stap 1: Bepaal je doel. Een duidelijk doel geeft houvast, je weet waarvoor je belegt.
  2. Stap 2: Bedenk hoelang je het geld kunt missen.
  3. Stap 3: Bedenk hoeveel risico je wilt lopen.
  4. Stap 4: Kies voor zelf beleggen of laten beleggen.
  5. Stap 5: Kies waarin je wil beleggen.

Waar moet je in beleggen?

Waar kun je in beleggen?

Wat is het?
Indextrackers/ETF’s Indextrackers en ETF’s zijn fondsen die een bepaalde beleggingsindex volgen.
Hefboomproducten Hefboomproducten zijn afgeleide producten die werken met een hefboom. Daardoor kun je met een kleine inzet grote posities innemen.