Articles

Hoe rekeningnummer wijzigen Belastingdienst?

Hoe rekeningnummer wijzigen Belastingdienst?

Geef uw nieuwe rekeningnummer zó door:

  1. Log in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst.
  2. Kies ‘Mijn gegevens’.
  3. Kies onder ‘Rekeningnummer’ voor ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’.
  4. Vul de vragen in. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan.
  5. Klik op ‘Akkoord’.

Welke instanties verwittigen bij wijziging rekeningnummer?

Deze service laat alle bedrijven en instanties die met automatische incasso’s geld van uw rekening afschrijven weten dat uw rekeningnummer is veranderd. Denk aan verzekeringen, abonnementen en goede doelen. Let op: De Belastingdienst, DUO en uw gemeente moet u zelf op de hoogte stellen.

Waarom krijg ik geen voorstel van vereenvoudigde aangifte?

U ontvangt uw voorstel niet per post in de volgende gevallen: u hebt vorig jaar Tax-on-web gebruikt (voor uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte) en/of. u hebt uw eBox geactiveerd (en die van uw partner als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent).

Waar vind ik mijn belastingsbrief?

Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart). U vindt uw aanslagbiljet bij ‘Mijn documenten’. U kan het downloaden en afdrukken….Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

  1. Bel naar uw centrum Particulieren.
  2. U kan slechts 1 kopie vragen.
  3. U ontvangt uw aanslagbiljet per post.

Hoe geef ik uw rekeningnummer door op Mijn Belastingdienst?

Geef uw rekeningnummer zó door: Log in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst. Kies ‘Mijn gegevens’. Kies onder ‘Rekeningnummer’ voor ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Vul de vragen in. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan.

Kan ik uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

Kies onder ‘Rekeningnummer’ voor ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan. En het mag alleen het nummer van een betaalrekening zijn, niet van een spaarrekening. Klik op ‘Akkoord’. Let op! De verwerking van uw wijziging kost tijd.

Wat is het rekeningnummer bij ons bekend?

Daar ziet u het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Kies ‘Wijzig’ om het rekeningnummer te veranderen. Wij betalen alleen een toeslag aan u uit als die toeslag op uw naam staat. De betaalrekening (geen spaarrekening) waarop wij uitbetalen moet ook op uw naam staan.

Waar kunt u belastingen berekenen?

Via het programma Tax-Calc van de FOD Financiën kunt u op anonieme wijze berekenen welk bedrag aan Personenbelasting u verschuldigd bent of welke som u zal worden teruggestort. Elk jaar vind je op de website van de Federale overheidsdienst Financiën een computerprogramma Tax-Calc dat je toelaat je belastingen vooraf en anoniem te berekenen.