Articles

Hoe begin je een Engelse brief zakelijk?

Hoe begin je een Engelse brief zakelijk?

De aanhef van een Engelse (zakelijke) brief is altijd ‘Dear’. Als je de naam en/of titel weet van de geadresseerde, vermeld je dit ook. Achter Mr komt in het Engels geen punt, maar dit wordt wel met een hoofdletter geschreven.

Wat is de aanhef in een Engelse brief?

De aanhef in een Engelse brief is doorgaans Dear. Als je dit toepast kun je eigenlijk niet fout gaan. Als je de naam en titel weet behoor je dit in de aanhef te schrijven. Dear Mr. Jones, Dear Professor Dumbledore, Dear Dr. White, Dear Ted Mosby, Dear Ms. Jones, Als je de naam niet bekend is:

Hoe schrijf je een formele brief in het Engels?

Wanneer je in het Engels je formele brief adresseert, begin dan met je adres, schrijf dan de datum, het adres van de ontvanger (ook bekend als het ‘inside address’) en de aanhef. Methode 1 Een aanhef schrijven aan iemand die je kent 1

Hoe wordt een persoonlijke brief afgesloten in een Engelse brief?

In een persoonlijke Engelse brief wordt ook vaak met een laatste zin afgesloten voordat je over gaat op het afscheid. Hier een aantal voorbeelden: I can’t wait to hear from you. I am looking forward to hearing from you. I am looking forward to seeing you. I hope to be hearing from you soon. I can’t wait to see you soon.

Hoe begin je een formele brief met de naam van de ontvanger?

Normaal gesproken begin je een formele Engelse brief altijd met ‘Dear’ gevolgd door de naam van de ontvanger. Dus bijvoorbeeld “Dear John”. Als je dat toe gaat passen dan kan het eigenlijk niet meer fout gaan. Als je de naam en ook de titel weet, dan dien je die ook in de aanhef te schrijven, bijvoorbeeld Dear Ms Jones.

Wat zet je bovenaan een Engelse brief?

Vermeld nooit je eigen naam bovenaan de brief, die komt pas aan het eind bij de handtekening. De brief begin je met het adres van de afzender. Het land schrijf je in het Engels en volledig in hoofdletters.

Hoe schrijf je een brief in het Engels?

De volgende onderdelen komen voor in een persoonlijke brief:

 1. 1 plaatsnaam, datum. Deze zet je over het algemeen links bovenaan.
 2. 2 aanhef. ‘Beste’ en ‘lieve’ is in het Engels ‘dear’.
 3. 3 feitelijke boodschap.
 4. 4 afsluiting.
 5. 5 handtekening/naam afzender.
 6. 1 adres afzender.
 7. 2 datum.
 8. 3 naam en adres van geadresseerde.

Hoe schrijf je een Engelse klachtenbrief?

Probeer je voor testellen hoe jijzelf zou reageren in de situatie. Geef niet iets of iemand de schuld. Verontschuldig je op een nette manier. Vraag de klant met welke oplossing hij tevreden is.

Hoe beeindig je een Engelse mail?

Afsluiting

 • I can’t wait to hear from you.
 • I am looking forward to hearing from you.
 • I am looking forward to seeing you.
 • I hope to be hearing from you soon.
 • I can’t wait to see you soon.
 • Give my regards to …
 • Send my love to …
 • See you soon.

Hoe schrijf je een Engelse sollicitatiebrief?

I consider that my credentials and interests match with your requirement and I wish to apply for the position. I have enclosed a copy of my resume to provide you with an overview of my skills and experience. I have had three years experience working in a similar role at an international Bank in London.

Hoe ziet een Engelse brief eruit?

Engels adres in 10 stappen Begin met de naam van de ontvanger (met voornaam), gevolgd door zijn of haar functie. Vermeld de aanspreektitel: Mr (voor en man), Mrs (voor een getrouwde vrouw), Miss (voor een onge-trouwde vrouw) of Ms (neutrale aanschrijfvorm voor vrouwen). In de regel eronder komt de naam van het bedrijf.

Hoe eindig je een Engelse brief informeel?

Een informele brief in het Engels heeft de volgende opbouw: Adres (eigen adres en geadresseerde)…Afsluiting

 • I am looking forward to hearing from you.
 • I can’t wait to see you soon.
 • Give my regards to….
 • Send my love to.

Hoe begin je een informele Engelse brief?

Bij een informele (persoonlijke) brief gebruik je als aanhef ook vaak Dear. Dit kan gevolgd worden door de voornaam, bijvoorbeeld Dear Patrick. Wanneer je de persoon erg goed kent kun je de aanhef ook beginnen met Hi Patrick. Gebruik de aanhef Hi nooit voor een zakelijke brief.

Hoe begin en eindig je een brief in het Engels?

Gebruik de juiste aanhef en afsluiter Formele en informele brieven in het Engels kennen vaste regels. Weet je aan wie je de brief schrijft, begin dan met ‘Dear Mr [naam]’ of ‘Dear Ms [naam]’. Je sluit dan af met ‘Yours sincerely’ of ‘Kind regards’.

Hoe maak je een Engelse mail?

Bij het sturen van zo’n mail zal je iemand aanspreken als volgt: Dear. Aanspreektitel (Mr, Mrs, Miss, Sir, Madam …) – meer uitleg hieronder….Iemand aanspreken via mail: hoe doe je dit?

Nederlands Engels
Meneer Mr
Mevrouw Ms (neutraal)
Mrs (getrouwde vrouw)
Miss (ongetrouwde vrouw)

Hoe sluit je een bericht af in het Engels?

Ondertekening. Bij de afsluiting van de brief, wordt de relatie met de persoon aan wie de brief geschreven wordt nog extra duidelijk. Voor goede bekenden kun je “Best wishes,”, “Best regards,” of “Kind regards,” gebruiken. En bij geliefden of familie kan ook “Love,” of “Lots of love,” gebruikt worden.

Wat is een zakelijke brief in het Engels?

Veel internationale bedrijven zijn afhankelijk van het Engels voor goede communicatie. Daarom is het goed om een zakelijke brief in het Engels te kunnen schrijven. Taalgebruik bij een zakelijke brief hoort formeel en net te zijn. Houd de zinnen kort en bondig en vermijd afkortingen.

Wat is uw eigen adres in een Engelse zakelijk brief?

In een Engelse zakelijk brief komt uw eigen adres links helemaal bovenaan. Sommige bedrijven of organisaties prefereren echter om de bedrijfsnaam alsmede het logo bovenaan in het midden te plaatsen. Indien u dit doet hoort de datum hier rechts onder te staan.

Wat is de datum in een Engelse zakelijke brief?

De datum volgt na het adres van de geadresseerde. Plaatsnamen zijn niet nodig. Alleen de datum is voldoende. Schrijf de maand altijd voluit en met een hoofdletter. Voorbeeld datum in een Engelse zakelijke brief Engelse brief: 19 December, 2011 Amerikaanse brief: December 19, 2011 Aanhef

Wat is een aanspreekvorm in een Engelse brief?

Mogelijke aanspreekvormen in een Engelse brief zijn: Mr., Dr., Mrs., Miss., Ms. Als u een Brits Engelse brief schrijft, laat de punten achter de titel dan weg. Voorbeeld aanhef in een Engelse brief: Dear Mr Smith of Dear Sir/Madam. Voorbeeld aanhef in een Amerikaanse brief: Dear Mr. Smith of Dear Sir/Madam.