Useful tips

Is 5 mei een vrije dag in de tuinbouw?

Is 5 mei een vrije dag in de tuinbouw?

Cao Glastuinbouw In de glastuinbouw sector is 5 mei sinds 2010 geen doorbetaalde vrije dag meer, ook niet in de lustrumjaren.

Waarom niet vrij op 5 mei?

Veel werknemers zijn één keer in de vijf jaar vrij op 5 mei, Bevrijdingsdag. Dat komt doordat er geen wettelijke verplichting bestaat over feestdagen als betaalde vrije dag. Vakbonden en werkgevers maken daar met elkaar afspraken over.

Wie zijn er vrij op 5 mei?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.

  • Ik ben werknemer. Wilt u weten of u vrij bent? Vraag dit dan na bij uw werkgever.
  • Ik ben scholier of student. Zit u op school of studeert u?
  • Ik ben een ouder met schoolgaand kind. Heeft u een kind dat naar school gaat?

Is 5 mei een vrije dag 2021?

Is 5 mei 2021 een vrije dag? 2021 is geen lustrumjaar. In een aantal cao’s is afgesproken dat 5 mei een officiële feestdag is in lustrumjaren. Heb je geen cao dan is het aan de werkgever.

Is 5 mei een officiele vrije dag?

Nationale feestdag In 1946 werd door de regering besloten dat Bevrijdingsdag op 5 mei moest plaatsvinden, behalve als deze dag op zondag viel, omdat anders de traditie van de christelijke zondagsrust verstoord zou worden.

Is 4 en 5 mei een vrije dag?

In een aantal cao’s is opgenomen dat 5 mei alleen in lustrumjaren, eens in de vijf jaar, een betaalde vrije dag is. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is voorstander van een jaarlijkse nationale vrije dag voor iedereen op 5 mei. Veel Nederlanders zijn eens in de vijf jaar vrij op 5 mei.

Is 5 mei 2022 een vrije dag?

Is 5 mei 2022 een vrije dag? Bevrijdingsdag wordt door de overheid weliswaar als wettelijke feestdag aangemerkt, maar het ligt nog steeds aan de werkgever/cao of werknemers vrij zijn.

Is 5 mei een vrije dag kleinmetaal?

Bevrijdingsdag (5 mei) Bevrijdingsdag is een officiële nationale feestdag. In veel cao’s is vastgelegd dat een keer in de vijf jaar dit ook een vrije dag is. In de CAO Metaal en Techniek is dit niet vastgelegd. Als je bedrijf open is en je werknemer wil een vrije dag, is deze voor rekening van de werknemer.

Wat zijn verplichte vrije dagen?

Verplichte vrije dagen Je kunt je werknemers verplichten om een bepaalde (feest)dag vrij te nemen. Zo’n verplichte vrije dag valt vaak tussen een feestdag en het weekend, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag. Er zit geen maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je kunt opleggen.

Is Koningsdag een vrije dag?

Koningsdag (27 april) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. Valt 27 april op een zondag, dan wordt Koningsdag op zaterdag gevierd.

Wie is er vrij op Koningsdag?

Is 1 januari een verplichte vrije dag?

De officiële feestdagen 1 januari, de meeste Nederlanders zijn op deze dag vrij. De vrijdag voor Pasen, is geen verplichte vrije dag. Scholen en gemeentehuizen zullen vaak gesloten zijn, maar veel winkels blijven gewoon open. Maandag tweede paasdag zijn de meeste winkels dicht en de meeste Nederlanders vrij.