Useful tips

Hvad er mobning i skolen?

Hvad er mobning i skolen?

Hvad er mobning? Mobning er det, som sker, når en person over længere tid holdes ekskluderet af en gruppe fx klassekammeraterne eller en vennegruppe. Det kan fx ske ved, at personen ignoreres, holdes udenfor, bagtales, latterliggøres eller behandles nedværdigende.

Hvor mange procent bliver mobbet i skolen?

Knap hver tiende elev i 4. -9. klasse oplever jævnligt at blive mobbet. Det fremgår af en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, der kortlægger omfanget og udviklingen, når det gælder svigt af børn i Danmark.

Hvem mobber mest?

Det er derfor ikke muligt at give en entydig beskrivelse af, hvem der mobber, men forskellige undersøgelser udleder alligevel nogle karakteristika: Børn og unge som mobber er ofte aggressive over for deres forældre, lærere og klassekammerater, og de har som regel en trang til at dominere andre.

Hvorfor begynder man at mobbe?

Når børn oplever udfordringer, der sætter deres selvværd over styr, påtager de sig ofte en rolle og bliver derfor enten mobbere eller mobbeofre. Dem, der mobber online, er ofte de samme, der mobber offline. Samtidig med at mobbeofre nogle gange kan påtage sig en anden rolle, fordi de sidder beskyttet bag en skærm.

Hvorfor forekommer mobning i skolen?

Når mobning forekommer i skolen, er det et tegn på et dårligt psykisk undervisningsmiljø. Det psykiske undervisningsmiljø handler nemlig i høj grad om sociale relationer, normer og gruppedynamik. Når disse forhold er usunde, får mobning gode vækstbetingelser.

Var der mobning i skolen?

En undersøgelse viste allerede i 1970’erne, at der var mere mobning på skoler med store, asfalterede skolegårde end på skoler med spændende og varierede udearealer (Svendsen 1979). Samtidig ved vi, at de, der mobber, keder sig mere end gennemsnittet i skolen.

Hvad er forebyggelse af mobning?

Mobning giver dårlig trivsel og har en negativ indflydelse på helbred og udvikling – både på kort og på længere sigt. Derfor er forebyggelse af mobning et centralt fokuspunkt i arbejdet med undervisningsmiljøet på skolerne. Når mobning forekommer i skolen, er det et tegn på et dårligt psykisk undervisningsmiljø.

Hvad er udfordringen med mobning?

På skole- og klasseniveau ligger der således en stor udfordring i at udvikle en skolekultur, hvor mobning ikke kan få fodfæste. Det er afgørende, at der er en fælles forståelse af, hvad mobning er, og hvad man på skolen vil gøre for at forebygge den.