Users' questions

Wat is de blauwe draad?

Wat is de blauwe draad?

Geel/groen: Aardedraad dat zorgt voor ontlading en afvoer van spanning. Bruin: Fasedraad (aanvoerdraad van de stroom) Blauw: Nuldraad (afvoerdraad van de stroom) Zwart: Schakeldraad om schakelaars mee te bedienen.

Waar moet de blauwe draad in?

De blauwe nuldraad plaats je in de opening waar ‘L2’ bij staat. Er zijn nu nog twee opening over in het midden van de schakelaar. Deze zijn bedoeld voor de draden die naar de lamp of het elektrische apparaat lopen. Het gaat hier om een blauwe en zwarte draad.

Welke draden trekken voor schakelaar?

De bruine draad vervoert de stroom van de schakelkast naar de lamp, de zwarte draad dient voor het onderbreken van de kring. De bruine draad dient u aan te sluiten op de klem die gemerkt is met een P of L. Aan de andere zijde sluit u de zwarte schakel draad aan.

Welke draad vervangt Schakeldraad?

Bruin: De fasedraad – de stroomtoevoer – deze moet aan de dimmer worden aangesloten. Zwart: De schakeldraad – stroom doorvoer – deze moet aan de dimmer worden aangesloten. Geel/: dit is de aardedraad – Ook deze sluit je niet op de dimmer aan.

Wat is L en N?

Fasedraad wordt met de letter ‘L’ aangeduid dat staat voor het Engelse woord ‘live’. Er worden ook wel drie fasedraden gebruikt. Dan is de aanduiding L1, L2, L3 voor de verschillende schakeldraden. De afkorting ‘N’ staat voor het Engelse woord ‘neutral’.

Welke kleur draad is massa?

Elektriciteit en elektra draad of kabel kleur en benamingen

Soort draad Symbool Kleur van de draad
Fasedraad L bruin
Nuldraad N blauw
Aardedraad PE of geel-groen
Schakel- of lampendraad T zwart

Welke draad in L?

Sjabloon:Tabel kleuren van draden in elektrische installatie

Draadtype Symbool EU, conform HD 308 S2 *
Fasedraad L bruin
Fasedraden (drie fasen) L1,L2,L3 bruin, zwart en grijs
Schakeldraad T zwart of grijs ***
Nuldraad N lichtblauw

Waar sluit je de zwarte draad op aan?

Schakeldraad. De schakeldraad is zwart van kleur. De schakeldraad komt altijd na een schakelaar en is als het ware een verlengde van de fasedraad die richting het plafond (de lamp) gaat. Op de schakeldraad staat alleen spanning als de schakelaar waar de schakeldraad op aangesloten zit, ook daadwerkelijk aan staat.

Welke draden naar Lichtpunt?

Een éénpolige schakelaar beschikt over 2 aansluitingen; 1 fasedraad en 1 schakeldraad. Bij deze schakeling wordt alleen de schakeldraad onderbroken. In dit geval loopt de schakeldraad naar de lamp, de draad wordt dan ook wel lampendraad (L) genoemd. De nul- en aardedraad wordt rechtstreeks met het lichtpunt verbonden.

Welke draden nodig voor stopcontact?

Er wordt altijd gewerkt met drie kleuren draden: bruin, blauw en groengeel. De groengele draad is de aarde. Deze bevestigt u altijd in het midden van het stopcontact. De bruine en blauwe draad kunt u zowel links als rechts aansluiten.

Welke kleur draad is L?

In de basis levert een bruin stroomdraad een spanning van 230 Volt. Met een spanningstester kunt u vervolgens eenvoudig achterhalen of er op dit moment spanning staat op een bruin stroomdraad. U herkent het fasedraad niet alleen aan z’n bruine kleur. Ook wordt het fasedraad wel L-draad genoemd.

Welke draad staat stroom?

De bruine draad is de fasedraad en zorgt voor de stroomtoevoer. Hier staat altijd spanning op. De blauwe draad zorgt voor de afvoer van stroom.